Luonnonlaitumet

Salmensuun Herefordeja viettää kesäänsä maisemanhoitajina luonnonsuojelu- ja natura-alueilla. Laitumia on Paimionjokilaaksossa, Turun Hirvensalossa Friskalan lintulahdella, Kulhon saaressa Hirvensalon edustalla, Katariinanlaaksossa Rauvolanlahdella sekä Sauvossa Leiskunlahdella. Herefordit vaatimattomina eläiminä sopivat hyvin luonnonlaitumille.

Nykyään lehmiä ei ole enää joka talossa, joten vanhat kulttuurimaisemat pusikoituvat ja kasvavat umpeen. Laidunnus avaa maisemaa ja pitää kasvillisuutta kurissa. Samalla erilaiset ketokasvit saavat valoa ja tilaa elää. Kedoilla viihtyvät hyönteiset ja linnut kannattavat myös luonnonlaitumia.

Lehmät hoitavat myös Itämerta. Syödessään rannan heinät ja kaislat lehmät estävät syksyiset, lahoavista kasveista lähtevät ravinnevalumat vesistöihin. Vaikka lehmät lannoittavatkin rantaniittyjä kesän aikana lantakasoillaan, on rantojen ravinnekuorma vuosi vuodelta pienempi.OLYMPUS DIGITAL CAMERA