Historia ja kehitys

OLYMPUS DIGITAL CAMERAToivosen suku viljelee Salmensuun tilaa kolmannessa polvessa. Valtteri ja Jenny Toivonen ostivat Salmensuun vuonna 1939. Timo ja Helkky Toivonen jatkoivat tilan pitämistä kuusikymmentäluvun lopusta lähtien. Seitsemänkymmentäluvulla rakennettiin kaksi sikalaa ja navetta. Ensimmäiset herefordit tulivat vuonna 1978.

Herefordeja ostettiin ensin Suomesta. Myöhemmin Herefordeja haettiin Englannista ja Tanskasta. Hyviä rotueläimiä arvostetaan. Salmensuussa tehtiin myös alkionsiirtoa, jolloin risteytyslehmien kohtuun laitettiin kasvamaan puhdasrotuinen alkio. Vuonna 1990 syntyi 40 alkiovasikkaa.

Salmensuun tilaa on laajennettu jatkuvasti. Vuonna 1987 ostettiin viereinen Laanilan tila, johon Helkky ja Timo muuttivat 1997. Uusi sonninavetta rakennettiin vuonna 1989 ja emolehmänavetta kymmenen vuotta myöhemmin. Uusin navettarakennus on vuodelta 2007.

90-luvulla alkoi yhteistyö ja kaupankäynti Viroon ja Salmensuussa oli useita vuosia virolaisia työntekijöitä.

Helkyn ja Timon pojat Antti ja Tero ovat olleet tilan töissä pienestä pitäen ja ostivat tilan vuonna 2005. Tero asuu Salmensuussa ja Antti ja Mari perheineen Laanilassa.

Tällä hetkellä tila työllistää oman väen lisäksi kaksi ulkopuolista työntekijää.

Salmensuun tila teki keväällä 2017 pitkään harkitun päätöksen luomuun siirtymisestä. Toukokuussa 2019 kaksivuotinen siirtymäkausi on ohi ja kaikki tilan tuotteet ovat luomutuotteita.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA