Karjankasvatus

Salmensuun tilalla on noin 180 emolehmää, jotka poikivat keväisin. Emolehmiä on eri rotuisia, päärotu Salmensuussa on Hereford. Risteytyksissä käytetään myös Aberdeen Angus-rotua. Hereford on sopeutuva, kestävä, rauhallinen ja hyvin elämäntehtävänsä hoitava emo. Poikimiset sujuvat hyvin ja vain harvoja pitää auttaa. Lehmät kasvattavat itse vasikkansa vieroitusikään saakka. Lihakarjan kasvatuksessa lopputuote on aina pihvi, mutta emolehmäkarjan tärkein tuote on vieroitettu vasikka. Siksi hyvät emot ovat tärkeitä.

Hyvien emojen lisäksi karjaan tarvitaan hyvä sonni. Sonni valitaan sen mukaan mitä ominaisuuksia karjassa halutaan lisätä tai parantaa. Täydellistä sonnia ei ole, vaan joku soveltuu paremmin emojen tuottamiseen, toinen taas teuraiden. Isossa karjassa on useita astutusryhmiä, ja sonnit valitaan jälkeläisten erilaisten käyttötarkoitusten mukaan. Salmensuun tilalla käytetään myös keinosiemennystä, jolla saadaan karjaan uutta verta ulkomailta asti.645