Tervetuloa

Salmensuun tilalle

Salmensuun tila

Salmensuun luomutila sijaitsee Sauvossa, lähellä meren rantaa ja vanhaa kulttuurimaisemaa. Tilalla kasvatetaan Hereford-rotuista lihakarjaa. Pihapiirissä laiduntaa myös lampaita.

Lihaostoksilla voi käydä milloin tahansa. LihaLuukku, Lihapuoti ja kesägalleria Kettu muodostavat yhdessä mukavan vierailukohteen. Järjestämme myös tilauksesta tutustumiskierroksia tilalle ja kärrykyytejä laitumille. Ryhmille on mahdollista toteuttaa myös unohtumattomia barbeque-iltoja.

Mari Toivonen

050 595 6252
mari(a)salmensuu.com

Antti Toivonen

050 078 5543
antti(a)salmensuu.com

Tero Toivonen

050 563 0850
tero(a)salmensuu.com

Historia ja kehitys

Toivosen suku viljelee Salmensuun tilaa kolmannessa polvessa. Valtteri ja Jenny Toivonen ostivat Salmensuun vuonna 1939. Timo ja Helkky Toivonen jatkoivat tilan pitämistä kuusikymmentäluvun lopusta lähtien. Seitsemänkymmentäluvulla rakennettiin kaksi sikalaa ja navetta. Ensimmäiset herefordit tulivat vuonna 1978.

Herefordeja ostettiin ensin Suomesta. Myöhemmin Herefordeja haettiin Englannista ja Tanskasta. Hyviä rotueläimiä arvostetaan. Salmensuussa tehtiin myös alkionsiirtoa, jolloin risteytyslehmien kohtuun laitettiin kasvamaan puhdasrotuinen alkio. Vuonna 1990 syntyi 40 alkiovasikkaa.

Salmensuun tilaa on laajennettu jatkuvasti. Vuonna 1987 ostettiin viereinen Laanilan tila, johon Helkky ja Timo muuttivat 1997. Uusi sonninavetta rakennettiin vuonna 1989 ja emolehmänavetta kymmenen vuotta myöhemmin. Uusin navettarakennus on vuodelta 2007.

90-luvulla alkoi yhteistyö ja kaupankäynti Viroon ja Salmensuussa oli useita vuosia virolaisia työntekijöitä.

Helkyn ja Timon pojat Antti ja Tero ovat olleet tilan töissä pienestä pitäen ja ostivat tilan vuonna 2005. Tero asuu Salmensuussa ja Antti ja Mari perheineen Laanilassa.

Tällä hetkellä tila työllistää oman väen lisäksi kaksi ulkopuolista työntekijää.

Salmensuun tila teki keväällä 2017 pitkään harkitun päätöksen luomuun siirtymisestä. Toukokuussa 2019 kaksivuotinen siirtymäkausi on ohi ja kaikki tilan tuotteet ovat luomutuotteita.

Karjankasvatus

Salmensuun tilalla on noin 180 emolehmää, jotka poikivat keväisin. Emolehmiä on eri rotuisia, päärotu Salmensuussa on Hereford. Risteytyksissä käytetään myös Aberdeen Angus-rotua. Hereford on sopeutuva, kestävä, rauhallinen ja hyvin elämäntehtävänsä hoitava emo. Poikimiset sujuvat hyvin ja vain harvoja pitää auttaa. Lehmät kasvattavat itse vasikkansa vieroitusikään saakka. Lihakarjan kasvatuksessa lopputuote on aina pihvi, mutta emolehmäkarjan tärkein tuote on vieroitettu vasikka. Siksi hyvät emot ovat tärkeitä.

Hereford attack!

Hyvien emojen lisäksi karjaan tarvitaan hyvä sonni. Sonni valitaan sen mukaan mitä ominaisuuksia karjassa halutaan lisätä tai parantaa. Täydellistä sonnia ei ole, vaan joku soveltuu paremmin emojen tuottamiseen, toinen taas teuraiden. Isossa karjassa on useita astutusryhmiä, ja sonnit valitaan jälkeläisten erilaisten käyttötarkoitusten mukaan. Salmensuun tilalla käytetään myös keinosiemennystä, jolla saadaan karjaan uutta verta ulkomailta asti.

Luonnonlaitumet

Salmensuun Herefordeja viettää kesäänsä maisemanhoitajina luonnonsuojelu- ja natura-alueilla. Laitumia on Paimionjokilaaksossa, Turun Hirvensalossa Friskalan lintulahdella, Kulhon saaressa Hirvensalon edustalla, Katariinanlaaksossa Rauvolanlahdella sekä Sauvossa Leiskunlahdella. Herefordit vaatimattomina eläiminä sopivat hyvin luonnonlaitumille.

Nykyään lehmiä ei ole enää joka talossa, joten vanhat kulttuurimaisemat pusikoituvat ja kasvavat umpeen. Laidunnus avaa maisemaa ja pitää kasvillisuutta kurissa. Samalla erilaiset ketokasvit saavat valoa ja tilaa elää. Kedoilla viihtyvät hyönteiset ja linnut kannattavat myös luonnonlaitumia.

Lehmät hoitavat myös Itämerta. Syödessään rannan heinät ja kaislat lehmät estävät syksyiset, lahoavista kasveista lähtevät ravinnevalumat vesistöihin. Vaikka lehmät lannoittavatkin rantaniittyjä kesän aikana lantakasoillaan, on rantojen ravinnekuorma vuosi vuodelta pienempi.

Koneet ja siat

KONEET

Salmensuun tilalla on päivittäisessä käytössä John Deeren traktoreita ja nautojen ruokinnassa käytettävät apevaunu ja kurottaja. Gator, eli lavamönkijä, on myös kovassa käytössä varsinkin kesäisin. Viljanviljelykoneista tilalla on luovuttu kokonaan. Sen sijaan käytetään urakoitsijoita tai yhteistyökumppaneiden koneita. On järkevämpää tehdä yhteistyötä muiden sauvolaisten maatilojen kanssa, kuin hankkia kaikki koneet omaksi.

SIAT

Salmensuun tilalla kasvatettiin lihasikoja vuodesta 1971 alkaen. Viimeiset 10 vuotta Salmensuussa oli kolme lihasikalaa, joihin mahtui kerralla yhteensä 1750 sikaa. Siat ruokittiin kotimaisella viljalla ja ohravalkuaisrehulla. Täysikasvuiset siat myytiin Lounais-Suomen Osuusteurastamolle. Yhdestä siasta tuli oman perheen joulukinkku.

Vuonna 2015 kesäkuussa teurastettiin viimeiset siat. Pitkään harkittu päätös lihasikojen kasvatuksen lopettamisesta tehtiin kevään aikana. Nyt tilalla keskitytään nautoihin ja pohditaan mitä tyhjillä sikalarakennuksilla voitaisiin tehdä.

Tule käymään

yhteystiedot

Lihapuoti

Mari ja Antti Toivonen

Tero Toivonen

Laanilantie 70
21570 Sauvo

Laanilantie 77
21570 Sauvo

p. 050 595 6252 (Mari)
p. 050 078 5543 (Antti)
mari(a)salmensuu.com

Salmensuuntie 61
21570 Sauvo

p. 050 563 0850
tero(a)salmensuu.com

Tule käymään

yhteystiedot

Lihapuoti

Laanilantie 70
21570 Sauvo

Mari ja antti Toivonen

Laanilantie 77
21570 Sauvo

p. 050 595 6252 (Mari)
p. 050 078 5543 (Antti)
mari(a)salmensuu.com

Tero Toivonen

Salmensuuntie 61
21570 Sauvo

p. 050 563 0850
tero(a)salmensuu.com

COPYRIGHT © 2021 | ORIPÄÄN KONEASEMA OY – ALL RIGHTS RESERVED

Salmensuun Tila